Política de privadesa

Aquesta pàgina Web és titularitat de JOINTO ENTERTAINMENT SL, les dades d'identificació de les quals són les següents:

C/ Concejo d'Ustarroz 5, Local, 31016 Pamplona, Navarra

Pamplona

B43881226

jointosl@gmail.com

1 INFORMACIÓ I CONSENTIMENT. 

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través d'aquesta pàgina Web (d'ara endavant, el Lloc Web) siguin tractades per JOINTO ENTERTAINMENT SL

2 OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades als formularis de la Web són amb caràcter general, obligatòries (llevat que al camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no es podran atendre, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

3 AMB QUINA FINALITAT ES TRACTARÁ LES DADES PERSONALS DE L'USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per JOINTO ENTERTAINMENT SL d'acord amb les finalitats següents:

– Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l'Usuari, quan aquest faciliti les vostres dades a través del formulari “Contacte”. Les dades de l'Usuari seran conservades a aquest efecte fins que aquest s'oposi o revoqui el seu consentiment.

– Remetre periòdicament als Usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials, relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin resultar del vostre interès, si l'Usuari dóna el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent, oa si escau, se n'oposi o revoqui el consentiment.

4 QUINES DADES DE L'USUARI ES TRACTARÁ? 

JOINTO ENTERTAINMENT SL tractarà les següents categories de dades de l'Usuari:

– Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.

– Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.

– Dades de facturació.

5 QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L'USUARI?

El tractament de les dades de l'Usuari per part de JOINTO ENTERTAINMENT SL està basat en el consentiment que se us demana i que podeu retirar en qualsevol moment. Això no obstant, en cas de retirar-ne el consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents per la qual cosa l'Usuari podrà revocar-ne només un no afectant els altres.

6 A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L'USUARI? 

Les dades de l'Usuari no seran comunicades a cap altra empresa, excepte obligació legal.

7 RESPONSABILITAT DE L'USUARI.

L'Usuari:

– Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita a JOINTO ENTERTAINMENT SL són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l'Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

– Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a JOINTO ENTERTAINMENT SL oa tercers.

8 COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS. 

Una de les finalitats per a les quals JOINTO ENTERTAINMENT SL tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre'ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris.

En cas que l'Usuari vulgui deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de JOINTO ENTERTAINMENT SL pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: jointosl@gmail.com.

9 EXERCICI DE DRETS.

L'Usuari pot enviar un escrit en qualsevol moment i de forma gratuïta a JOINTO ENTERTAINMENT SL al c/ Concejo de Ustarroz 5, Local, 31016 Pamplona, Navarra, adjuntant fotocòpia del document d'identitat, per sol·licitar els drets d'accés, rectificació, supressió , oposició, limitació, portabilitat de les vostres dades.

A més, pot reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la següent adreça: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, quan l'interessat consideri que JOINTO ENTERTAINMENT SL ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Sense perjudici de l'anterior, l'interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de JOINTO ENTERTAINMENT SL a jointosl@gmail.com.

10 MESURES DE SEGURETAT.

JOINTO ENTERTAINMENT SL tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquests, de conformitat amb allò previst a la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.