Esta entrada dáche acceso ao Japan Weekend Valencia, que se celebrará o domingo 7 de maio de 2023. Para acceder só tes que mostralo no teu móbil ou levalo impreso en papel.

O custo da entrada é de 13€, inclúe gastos de xestión.

A HORA SELECCIONADA AO COMPRAR A ENTRADA É PARA ACCEDER AO EVENTO. UNHA VEZ DENTRO PODERÁS SAÍR E VOLVER ENTRAR TANTO QUE CONSERVES A TIQUETA.