Esta entrada dáche acceso ao Japan Weekend Barcelona, que se celebrará o sábado 4 de novembro de 2023. Para acceder só tes que mostralo no teu móbil ou levalo impreso en papel.

O custo da entrada é de 15€, inclúe gastos de xestión.

A HORA SELECCIONADA AO COMPRAR A ENTRADA É PARA ACCEDER AO EVENTO. UNHA VEZ DENTRO PODERÁS SAÍR E VOLVER ENTRAR (indicarase o método antes da celebración).