Esta entrada dáche acceso ao Japan Weekend Barcelona con Carnet Jove, que se celebrará o sábado 4 de novembro de 2023. Para acceder só terás que mostralo no teu móbil ou traelo impreso en papel.

O custo da entrada é de 13,50 €, incluíndo gastos de xestión.

A HORA SELECCIONADA AO COMPRAR A ENTRADA É PARA ACCEDER AO EVENTO. UNHA VEZ DENTRO PODERÁS SAÍR E VOLVER ENTRAR (indicarase o método antes da celebración).

Máximo unha entrada por pedido.

É obrigatorio vir co Carné Xove e o DNI.

Poner en el nombre de la compra el titular del Carnet Jove.