Esta entrada dáche acceso ao Japan Weekend A Coruña, que se celebrará o sábado 21 de outubro de 2023. Para acceder só tes que mostralo no teu móbil ou levalo impreso en papel.

O custo da entrada é de 11€, inclúe gastos de xestión.

A HORA SELECCIONADA AO COMPRAR A ENTRADA É PARA ACCEDER AO EVENTO. UNHA VEZ DENTRO PODERÁS SAÍR E VOLVER ENTRAR (indicarase o método antes da celebración).