Salvo que se indique o contrario nas condicións do evento, non se poderán realizar cambios de hora nin de día.