Tret que en les condicions de l'esdeveniment s'indiqui el contrari, no es poden fer canvis d'hora o dia.