Si, as entradas non son nominais, podes entrar cunha entrada a nome doutra persoa.