Non, os billetes non se poden devolver. Como non son nominais, poden ser utilizados por outras persoas.