No, les entrades no es poden tornar. Com que no són nominals poden usar-les altres persones.