Esta entrada dáche acceso a Japan Weekend Valencia, que se celebrará o sábado 6 de maio de 2023. Para acceder só tes que mostrala no teu móbil ou levala impresa en papel.

O custo da entrada é de 13€, inclúe gastos de xestión.

A HORA SELECCIONADA AO COMPRAR A ENTRADA É PARA ACCEDER AO EVENTO. UNHA VEZ DENTRO PODERÁS SAÍR E VOLVER ENTRAR TANTO QUE CONSERVES A TIQUETA.