Esta entrada te da acceso a Japan Weekend Valencia, que se celebrará el sábado 18 de noviembre de 2023. Para acceder, sólo tendrás que enseñarla en el móvil o llevarla impresa en papel.

O custo da entrada é de 13€, inclúe gastos de xestión.

A HORA SELECCIONADA AO COMPRAR A ENTRADA É PARA ACCEDER AO EVENTO. UNHA VEZ DENTRO PODERÁS SAÍR E VOLVER ENTRAR TANTO QUE CONSERVES A TIQUETA.