Esta entrada te da acceso a Japan Weekend Bilbao, que se celebrará el sábado 24 de febrero de 2024. Para acceder, sólo tendrás que enseñarla en el móvil o llevarla impresa en papel.

El coste de la entrada son 13€, gastos de gestión incluidos.

A HORA SELECCIONADA AO COMPRAR A ENTRADA É PARA ACCEDER AO EVENTO. UNHA VEZ DENTRO PODERÁS SAÍR E VOLVER ENTRAR (indicarase o método antes da celebración).