Esta entrada te da acceso a Japan Weekend Barcelona, que se celebrará el domingo 7 de abril de 2024. Para acceder, sólo tendrás que enseñarla en el móvil o llevarla impresa en papel.

O custo da entrada é de 16€, inclúe gastos de xestión.

A HORA SELECCIONADA AO COMPRAR A ENTRADA É PARA ACCEDER AO EVENTO. UNHA VEZ DENTRO PODERÁS SAÍR E VOLVER ENTRAR (indicarase o método antes da celebración).