Esta entrada te da acceso a Japan Weekend Barcelona con Carnet Jove, que se celebrará el domingo 7 de abril de 2024. Para acceder, sólo tendrás que enseñarla en el móvil o llevarla impresa en papel.

El coste de la entrada son 14,50€, incluye gastos de gestión.

A HORA SELECCIONADA AO COMPRAR A ENTRADA É PARA ACCEDER AO EVENTO. UNHA VEZ DENTRO PODERÁS SAÍR E VOLVER ENTRAR (indicarase o método antes da celebración).

Máximo unha entrada por pedido.

É obrigatorio vir co Carné Xove e o DNI.

Poner en el nombre de la compra el titular del Carnet Jove.