A hora que marca a entrada é a hora a partir da que podes entrar, podes ingresar máis tarde que esa hora pero non antes.