Os menores de 7 anos (6 anos ou menos) non precisan de entrada (neste caso hai que traer documentación que acredite a idade, pode ser requirida na entrada). O resto precisa de entrada.