A entrada Anti-Crise inclúe un manga ou película que se recolle no propio evento (exclusivamente o día da entrada). A lista de mangas e películas dispoñibles pódese ver na descrición do artigo.