Esta entrada dáche acceso a Japan Weekend Barcelona, que se celebrará o domingo 12 de marzo de 2023. Para acceder só tes que mostrala no teu móbil ou levala impresa en papel.

O custo da entrada é de 15€, inclúe gastos de xestión.

A HORA SELECCIONADA AO COMPRAR A ENTRADA É PARA ACCEDER AO EVENTO. UNHA VEZ DENTRO PODERÁS SAÍR E VOLVER ENTRAR (indicarase o método antes da celebración).